ไฮไลท์ ฝรั่งเศส – ตุรกี

ตารางคะแนน

[x]ปิด บาคาร่า